Grønne vegger skal gi bedre inneklima og mer handel

I det nye kjøpesenteret CC Stadion på Hamar skal fire plantevegger bidra til økt trivsel og mer handel. Også i andre kjøpesentre på Østlandet gjør såkalte biowalls sitt inntog.